Opettajat

Essi Kausalainen
Joakim Pusenius
Pekka Niskanen
Maija Mustonen
Tero Nauha
Martti Jämsä
Minna Pöllänen
Shinji Kanki
Ursula Hallas
Mikko Kuorinki
Emma Vilina Fält
Panos Balomenos
Sepideh Rahaa
Lora Dimova
Saara Hannula
Saara Hannus
Jukka Hautamäki
Minna Henriksson
Karolina Kucia
Anni Laakso
Seppo Renvall
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala
Egle Oddo
Eija Keskinen
Sakari Tervo

Rehtori Bo ”Isse” Karsten
Puh. 050 553 9653
bo.karsten@taidekoulumaa.fi

Opettajat 2018–2019:
Panos Balomenos
Emma Fält
Ursula Hallas
Saara Hannus
Jukka Hautamäki
Minna Henriksson
Martti Jämsä
Shinji Kanki
Eija Keskinen
Karolina Kucia
Mikko Kuorinki
Meri Linna
Maija Mustonen
Pekka Niskanen
Egle Oddo
Joakim Pusenius
Minna Pöllänen
Jyrki Setälä
Sakari Tervo
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala

sekä vierailevia opettajia ja luennoitsijoita

 

Taidekoulu MAAn kannatusyhdistys ry:n johtokunta 2019–2020:

Johanna Fredriksson, puheenjohtaja
Saara Hannus
Minna Henriksson
Bo Karsten, varapuheenjohtaja
Petra Martinez
Tero Nauha